Basisopleiding Visual Basic met Ms Excel (NL)

Betere boordtabellen met Excel VBA (2 dagen)

Inhoud

 •   Opnemen en aanpassen van macro's: struikelpunten

 •   Variabelen en cellen: lezen van en schrijven in cellen

 •   Objecten, properties en methodes

 •   Parameters via procedures en functies

 •   Overzicht van standaardfuncties

 •   Zelf een Excel functie ontwerpen

 •   Programmeerstructuren: if, select, do while, for, ...

 •   Collecties

 •   Inleiding tot formulieren

 •   Inleiding tot eventprogrammatie

Prijs: zie Kluwer site

Basisopleiding Visual Basic met Ms Access (NL)

Programmatie rond Access databases (3 dagen)

Doelstellingen

Visual Basic Language aanleren zodat je in staat bent deze programmeertaal te gebruiken om zelf te programmeren

Een grondige kennis bijbrengen omtrent de aard van de 'objecten' en de verzamelingen waartoe deze behoren

Aanleren hoe de bijbehorende eigenschappen, methoden en gebeurtenissen te gebruiken in hun eigen context

Aanleren hoe op zoek te gaan naar waardevolle informatie op internet

Inhoud

Variabelen (gegevenstype, omvang, levensduur)

Macro-acties +DoCmd-object

Subprocedures en parameters

Door de gebruiker gedefinieerde functies

De programmastroom controleren: Beslissingsstructuren (if, ..) en lusstructuren (do while, for, ...)

Objectgerichte programmering: objecten, eigenschappen, methoden, gebeurtenissen, verzamelingen

Data Access Objecten (DAO)

Werken met Recordsets

Door een recordverzameling bewegen

Records zoeken

Records bewerken, toevoegen + verwijderen

Tabellen definiëren

Query’s definiëren

Index, sorteren, filteren

Fouten opsporen

Bugs opsporen en corrigeren

Controles (buttons, tekstvakken, ...) in rapporten en formulieren

Prijs: 420 EUR/dag

VBA Excel Refresh Day (NL)

Tips en Tricks met Excel ( 1 dag)

Voor zij die reeds een 2daagse basiscursus gevolgd hebben en naar een verder niveau (2) willen gaan maar niet zo heel veel meer met VBA Excel gewerkt hebben is er de VBA Refresh Day. Alle belangrijkste concepten nog eens uitgelegd en ingeoefend met hier en daar een snuifje extra.

 

Inhoud

 

Herhaling verschillen in opname en overbodige code

Variabelen en cellen: voverzicht erschillende syntaxen

De 4 bouwstenen:

o   Object-properties

o   Object-methodes

o   Procedures

o   Functies

Parameters

Herhaling standaardfuncties (o.a. Msgbox en InputBox)

Programmeerstructuren: if, select, do while, for, ...

Collecties
Events

350 EUR/dag

Verder met VBA Excel (NL)

Verbeter je programmeerskills (2 dagen)

In deze praktijkgerichte opleiding leert U:

·  Hoe uw bestaande macro’s snel en performant te maken

·  Professionele schermen te ontwikkelen

·  Waarom en wanneer met ‘Range Names’ te werken t.o.v. vaste cellen

·  Wat globale en lokale variabelen zijn en hoe U daarmee om te gaan

·  Wat de mogelijkheden zijn om naast Excel files ook toegang tot andere bestanden te programmeren. (Word, Access, ..)

·       Hoe en waar U collecties en arrays kan toepassen ?

·       Welke 'properties' interessant zijn -naast de standaardeigenschappen (Value, Formula, Row, ..)- ?

Wat komt er aan bod? (Inhoud)

 • ·  Korte Heropfrissing – herhaling Range en Cells en variabelen

 • ·  Range Names in Programmatie

 • ·  Error management (On Error, Resume Next,  ...)

 • ·  Collecties (In depth)

 • ·  Arrays (multi-dimensionale variabelen)
         Voordelen tov andere types
         Statische en Dynamische
         Range object in combinatie met For Each

 • Controls: Spinner, Tab, Common Dialog , Calendar, ..      

 •      Common Dialog Control

 •      Calendar Control

 • ·  Application Object en Properties

Prijs: 440 EUR/dag

Please reload

Améliorer ses tableaux de bord Excel grâce à Visual Basic (FR)

Automatisez votre reporting avec VBA Excel (2 jours)

* Vous disposez de diverses sources d'information telles que rapports financiers, chiffres de marketing, fiches de paie, et  vous devez en extraire de nouveaux rapports pas vraiment 'standards'.

* Vous désirez aller au bout des possibilités qu'offre Excel pour mieux automatiser votre travail.

* Vous désirez découvrir les possibilités du langage Visual Basic.

Alors, cette formation est faite pour vous !

Résultats

 • Les rapports non standard deviennent une réalité accessible

 • Vos questions pratiques seront traitées dans la formation

 • Votre connaissance Excel bénéficiera d'une grande valeur ajoutée

 • Vous ferez un gain de temps considérable grace à l'automatisation

Programme

 • Répétition de l'enregistrement

 • Cellules et variables

 • Objets, propriétés et méthodes

 • Paramétrer les procédures et les fonctions

 • Aperçu des fonctions standards en VB

 • Structures de programmation : if, select, do while, for, ...

 • Séries

 • Introduction au design de formulaires

 • Introduction à la programmation événementielle

Des exemples, exercices, études de cas, lignes de conduite, ... illustreront la partie théorique.

Basisopleiding Visual Basic met Ms Access (NL)

Programmatie rond Access databases (3 dagen)

Doelstellingen

Visual Basic Language aanleren zodat je in staat bent deze programmeertaal te gebruiken om zelf te programmeren

Een grondige kennis bijbrengen omtrent de aard van de 'objecten' en de verzamelingen waartoe deze behoren

Aanleren hoe de bijbehorende eigenschappen, methoden en gebeurtenissen te gebruiken in hun eigen context

Aanleren hoe op zoek te gaan naar waardevolle informatie op internet

Inhoud

Variabelen (gegevenstype, omvang, levensduur)

Macro-acties +DoCmd-object

Subprocedures en parameters

Door de gebruiker gedefinieerde functies

De programmastroom controleren: Beslissingsstructuren (if, ..) en lusstructuren (do while, for, ...)

Objectgerichte programmering: objecten, eigenschappen, methoden, gebeurtenissen, verzamelingen

Data Access Objecten (DAO)

Werken met Recordsets

Door een recordverzameling bewegen

Records zoeken

Records bewerken, toevoegen + verwijderen

Tabellen definiëren

Query’s definiëren

Index, sorteren, filteren

Fouten opsporen

Bugs opsporen en corrigeren

Controles (buttons, tekstvakken, ...) in rapporten en formulieren

Prijs: 420 EUR/dag

VBA Excel Refresh Day (NL)

Tips en Tricks met Excel ( 1 dag)

Voor zij die reeds een 2daagse basiscursus gevolgd hebben en naar een verder niveau (2) willen gaan maar niet zo heel veel meer met VBA Excel gewerkt hebben is er de VBA Refresh Day. Alle belangrijkste concepten nog eens uitgelegd en ingeoefend met hier en daar een snuifje extra.

 

Inhoud

 

Herhaling verschillen in opname en overbodige code

Variabelen en cellen: voverzicht erschillende syntaxen

De 4 bouwstenen:

o   Object-properties

o   Object-methodes

o   Procedures

o   Functies

Parameters

Herhaling standaardfuncties (o.a. Msgbox en InputBox)

Programmeerstructuren: if, select, do while, for, ...

Collecties
Events

350 EUR/dag

Verder met VBA Excel (NL)

Verbeter je programmeerskills (2 dagen)

In deze praktijkgerichte opleiding leert U:

·  Hoe uw bestaande macro’s snel en performant te maken

·  Professionele schermen te ontwikkelen

·  Waarom en wanneer met ‘Range Names’ te werken t.o.v. vaste cellen

·  Wat globale en lokale variabelen zijn en hoe U daarmee om te gaan

·  Wat de mogelijkheden zijn om naast Excel files ook toegang tot andere bestanden te programmeren. (Word, Access, ..)

·       Hoe en waar U collecties en arrays kan toepassen ?

·       Welke 'properties' interessant zijn -naast de standaardeigenschappen (Value, Formula, Row, ..)- ?

Wat komt er aan bod? (Inhoud)

 • ·  Korte Heropfrissing – herhaling Range en Cells en variabelen

 • ·  Range Names in Programmatie

 • ·  Error management (On Error, Resume Next,  ...)

 • ·  Collecties (In depth)

 • ·  Arrays (multi-dimensionale variabelen)
         Voordelen tov andere types
         Statische en Dynamische
         Range object in combinatie met For Each

 • Controls: Spinner, Tab, Common Dialog , Calendar, ..      

 •      Common Dialog Control

 •      Calendar Control

 • ·  Application Object en Properties

Prijs: 440 EUR/dag

Please reload

© 2020 by Intermotion Media & Publishing

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Created with wix.com