Excel Foundation Course (NL)

Basics & meer (1 dag)

De basis van Excel:

Selectie van cellen , bladen, kolommen, rijen, ...

Formules:

* de 6 basisoperatoren:  + , -, *, /, ^ en &
* het $ teken: absolute en relatieve referenties

* de basisfuncties: Som, Gemiddelde, Max, Min, Aantal, Afronden

Kopiëren en Plakken: waarden, formules, reeksen, …

Opmaak:

Celopmaak: Lettertypes, Uitlijning, Kaders, Achtergrondskleuren
Introductie in voorwaardelijke opmaak

Database-Lijsten:

*  Basisprincipes van filteren en sorteren

* Het maken van een éénvoudige draaitabel


Introductie in grafieken

vanaf 100 EUR/dag

Excel Productivity (NL)

Tips en Tricks met Excel ( 1 dag)

More to appear soon

vanaf 200 EUR/dag

Excel Financiële Rapportering -Module 1 (NL)

MS Excel Databases (1 dag)

1. De organisatie van uw gegevens

 • Gegevens sorteren, Eigen sorteervolgorde aanmaken, gebruik Tabellen

 • Scherm & Print Lay-out

 • Filters gebruiken (inclusief geavanceerde filters)

 • Overzichtsrapporten door middel van overzichtsweergave (outline) en subtotalen

 • Draaitabellen (Pivot Tables), inclusief geavanceerde topics
 • Consolidatie (samenvoeging) van sheets en files

2. Gegevens uitwisselen met andere toepassingen

 • Het importeren van gegevens uit tekst-files, internet, ...

 • Data Cleaning: dubbels verwijderen, cleaning’ functies (TRIM, VALUE, MID, ...)

 • Exporteren en linken met andere toepassingen

3. Geavanceerde Rapportering

 • Het aanmaken van Views

 • Scenario Manager

 • Hoe beveiligt u een financieel rapport?

Excel Financiële Rapportering -Module 2 (NL)

Functies en grafieken (1 dag)

1. Rapportering

 • Voorwaardelijke opmaak van rapporten

 • Grafieken, inclusief overzicht grafiektypes voor financiële gegevens

 • Geavanceerde topics in verband met grafieken: trendlijnen, dubbele as, logaritmische as, data labels

2. Gevorderde functionaliteiten

 • Geavanceerde Functies: 
  * opzoekfuncties (VLOOKUP, MATCH, …), financiële functies, database functies
  * Foutbehandelingsfuncties, Logische functies (IF, SUMIF, AVERAGEIF, …)

 • Financiële boordtabellen: welke Excelfuncties daarvoor gebruiken?

 • Optimalisatietools in MS Excel  (goalseek, solver, datatables)

3. Productiviteit

 • U wilt sommige handelingen herhalen: introductie tot macro's

Interactieve Dashboards met Ms Excel (NL)

Maak catchy boordtabellen (1 dag)

Excel evolueerde de laatste jaren naar een dynamische en vlot aanpasbaar managementtool. Meer en meer bedrijven schakelen tegenwoordig ook over naar Excel dashboarding omwille van de lagere kost, kortere ontwikkelingsperiode en de uitzonderlijke functionaliteiten welke Excel biedt. En net vanwege de flexibiliteit kunt u vrijwel elk dashboard exact opmaken volgens de noden van uzelf en van de gebruikers.

 

Zo kan U in Excel uw KPI's combineren tot heel vlotte managementrapporten met besturingselementen, evolutie-indicatoren en grafieken. Tijdens deze worksop leert u , via verschillende case-studies, een interactieve dashboards te maken met keuzelijsten, schuifbalken, dynamische grafieken, complexe voorwaardelijke opmaak en tekenobjecten, enz..

Inhoud

 1. Structuur van een dashboard

 2. Implementatie van Scenarios

 3. Dynamische grafieken

 4. Functies in boordtabellen

 5. Camera Object

 6. Advanced Pivot Table calculations

 7. Voorwaardelijke Opmaak In Depth

 8. Overzicht KPI-mogelijkheden met Excel

 9. Besturingselementen In Depth

10. Slicers en TimeLines

11. Praktijkcases en modellen

 

Volgende functies/functionaliteiten worden tijdens de opleiding behandeld:

DSUM, IF, INDEX, NA, OFFSET  en functionaliteiten: Criteria range, Keuzelijst, Checkbox, Range Names, voorwaardelijke opmaak met combinatie van IF en Symbolen, schuifbalk, groupbox, beveiliging, grafieken (incl. mini-grafieken).

Dit is een combinatie-workshop: de nadruk ligt op het combineren van wellicht reeds gekende Excel functionaliteiten.

 

Label: Advanced+  Voorkennis: zeer goede kennis Excel, inclusief functies (vlookup, if, ..)

zie Kluwer Site

Excel Accountancy Dashboards (NL)

Get your finance figures to show more (1 dag)

See more soon

400 EUR/dag

Excel voor Thesaurie & Beleggingen (NL)

Beheer je aandelen en je kaspositie met Excel (1 dag)

Leer alle Excel features die je helpen om je beleggingen te beheren.

Deel 1: beleggingen

* Connectie met aandelenkoersen via add-ins, Power Query, Gegevensconnecties
* Typische beursgrafieken (bijvoorbeeld HI-LO-OPEN-CLOSE grafiek, sparklines, ...)

* Voorwaardelijke Opmaak om dalers en stijgers te beheren

* Gebruik lookup & Cleaning functies

Deel 2:

* Pivot Tables met o.a. slicers, timelines tijdens een case study:

opstellen van een cash position dashboard per bank, munt, type rekeningen, ...

 

50 EUR voor leden VFB / 100 EUR andere

Please reload

Excel Foundation Course (FR)

Les bases et un peu plus .... (1 jour)

La base d'Excel:

Selection de cellules, de feuilles, de colonnes, de rangées, …

Formules:

* les 6operateurs de base: + , -, *, /, ^ et &
* le signe $: références absolues et relatives

* les fonctions de base: Somme, Moyenne, Max, Min, Nombre (NB), Arrondi

Copier et coller: valeurs, formules, séries, …

Mise en forme:

* Mise en forme de cellules: Polices, Alignement, Cadres, Couleurs d'arrière-plan

* Introduction à la mise en forme conditionnelle

Liste de données (databases):

* Principes du tri et du filtrage

* Création d'un tableau croisé dynamique simple

Introduction aux graphiques

à partir de 100 EUR/jour

Excel Productivity (FR)

Trucs et astuces avec Excel ( 1 jour)

More to appear soon

à partir de 200 EUR/jour

Traiter et rapporter les données financières -Module 1 (FR)

MS Excel Bases de données (1 jour)

1. Organisations des données

 • Trier les données

 • Créer ses propres ordres de tri

 • Utiliser des tables

 • Utiliser les filtres (y compris les filtres avancés)

 • Gérer le layout d'écran et l'impression

 • Rapports analytiques avec :

  • Mode Plan (outline)

  • Réaliser des sous totaux

  • Construire et adapter des tableaux croisés (pivot tables)

  • Consolider des feuilles et des fichiers

2. Echange de données avec d'autres applications

 • Importer les données provenant de l'extérieur (fichiers texte, internet, ...)

 • Data Cleaning :

  • Eliminer les doublons

  • Fonctions de 'nettoyage' (TRIM, VALUE, MID, ...)

 • Exporter vers d'autres applications

3. Rapportage avancé

 • Réalisation de rapports avec formatage conditionnel

 • Construction de 'Views' (affichages personnalisés)

 • Scenario Manager

 • Comment protéger son état financier

 • Le tout agrémenté d'exercices et d'études de cas.

Traiter et rapporter les données financières -Module 2 (FR)

MS Excel Fonctions et Graphiques (1 jour)

1 .Rapportage

 • Mise en forme conditionnelle

 • Graphiques

 • Révision de la création d'un 'chart'

 • Types de graphiques dans le domaine financier

 • Thèmes avancés en matière de graphiques (tendance, logarithmique, double-axe…)

 • utilisation de data labels

 2. Fonctionnalités avancées

 • Fonctions:

  • Fonctions de recherche (VLOOKUP, MATCH, …)

  • Fonctions financières (aperçu)

  • Fonctions database

  • Autres (IF, SUMIF, AVERAGEIF, …)

  • Fonctions 'Gestion d'erreurs'

  • Tableaux de bord financiers: quelles fonctions ?

  • Outils d'optimalisation dans MS Excel (goalseek, solver, datatables)

3. Productivité

 • Raccourcis-clavier intéressants

 • Comment répéter des actions : introduction aux macros

Tableaux de bord interactifs avec MS Excel (FR)

Elaborez des dashboards performants (1 jour)

Un tableau de bord Excel est la solution idéale pour visualiser vos données de manière efficace, conviviale et flexible. Un tableau de bord clarifie en un coup d'œil vos principaux chiffres , KPI's et autres indicateurs.

Les tableaux de bord Excel constituent un outil de gestion qui exploite toutes les fonctionnalités d'Excel et vous permet de présenter vos chiffres de manière optimale pour un coût réduit et un temps de conception limité. Vous pouvez créer et adapter pratiquement tout tableau de bord selon vos besoins et ceux de vos utilisateurs.

Contenu

Comment présenter au mieux l’information ? Quels outils Excel pouvez-vous combiner de façon efficace ? A quelles règles devez-vous vous tenir pour créer un tableau de bord de synthèse ? Autant de points que vous maîtriserez à l'issue de cette formation.

1. Structure d’un tableau de bord

2. Elaboration de scénarios

3. Graphiques dynamiques

4. Fonctions pour tableaux de bord

5. Objet caméra

6. Calculs de type ‘Dashboard’ dans des tableaux croisés dynamiques

7. Formatage conditionnel (en profondeur)

8. Possibilités KPI avec Excel

9. Contrôles formulaire (en profondeur)

10. Pages web interactives

11. Introduction aux slicers

12. Utilisation d’add-Ins

13. Standards, accès aux sites web et aux forums

14. Cas pratiques et modèles

Au fil de la formation, vous exploiterez ces fonctions et fonctionnalités Excel : les fonctions NA, DECALER, INDIRECT, INDEX, EQUIV, RECHERCHEV multiple, les fonctions de bases de données, la fonction SI ainsi que les contrôles suivants : Slider, Zone de liste déroulante (Combo), Cases à cocher (Check-box, Group-Box), etc.

Excel Accountancy Dashboards (FR)

Get your finance figures to show more (1 jour)

See more soon

400 EUR/dag

Excel voor Thesaurie & Beleggingen

Beheer je aandelen en je kaspositie met Excel (1 dag)

Leer alle Excel features die je helpen om je beleggingen te beheren.

Deel 1: beleggingen

* Connectie met aandelenkoersen via add-ins, Power Query, Gegevensconnecties
* Typische beursgrafieken (bijvoorbeeld HI-LO-OPEN-CLOSE grafiek, sparklines, ...)

* Voorwaardelijke Opmaak om dalers en stijgers te beheren

* Gebruik lookup & Cleaning functies

Deel 2:

* Pivot Tables met o.a. slicers, timelines tijdens een case study:

opstellen van een cash position dashboard per bank, munt, type rekeningen, ...

 

50 EUR voor leden VFB / 100 EUR andere

Please reload

© 2020 by Intermotion Media & Publishing

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Created with wix.com